Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvorba parfémů, vůní

23. 8. 2008

Tvorba parfému

1.) destilace ( odpařování )

- většina komponentů obsažených v rostlinách s vonnými silicemi je po chemické stránce terpenového původu nebo to jsou přímo terpeny

- vedle nich zde jsou ještě důležité sloučeniny síry a některé aromatické sloučeniny

- bod varu různých složek silic je velmi odlišný ( 160-290°C )

- většinou jsou to látky s výrazně příjemnou vů

- odpařují se již za nižších teplot, než je jejich bod varu, jak se říká vyprchají

- to kolik je v prostoru molekul vůně, nebo síla vůně, závisí na tlaku páry, která je závislá na teplotě vzduchu

- chlazení a kondenzace = vodní páry a silikové výpary po ochlazení v kondenzátoru opět zkapalní

- separace a filtrace = separace silice z vodného roztoku, který vytéká z kondenzátoru, se provádí v tzv. florentinské nádobě jednoduše na základě rozdílné hustoty. Oddělenou silici je třeba přefiltrovat a vyčistit od viditelných nečistot a vody

- práce prováděná po destilaci = jsou to další procesy které pomáhají vyčistit danou látku

2.) Skladování

- jelikož při skladování může dojít k znehodnoceních vonných látek musí se dodržovat určitá pravidla

- vonné látky se musejí uchovávat ve tmě a za co nejnižších teplot

- aby se zabránilo oxidaci přidávají se antioxydanty a sudy se plní až po okraj a jsou hermeticky uzavřeny

- obvykle se skladují v kovových nádobách

3.) Testování kvality vonných látek

- látky jsou testovány formou smyslového testu, fyzikálními i chemickými metodami

4.) Extrakce

- extrahují se mimo silic i vonné látky

5.) Anfleráž

- používají se zde skleněné pláty potřené vrstvou tuku, na nichž se pokládají květy, tuk poté nasákne do sebe jejich silice

6.) Lisování

- silice citrusů jsou velmi citlivé, již za teploty 100°C podléhají zkáze a nedají se tedy kvalitně získávat destilací s vodní parou

- proto se tyto silice získávají studenou cestou, lisováním nebo drcením kůry s následným odstřeďováním

7.) Komponování vů

- praví tvůrci parfémů své schopnosti dále rozvíjejí k dokonalosti pomocí speciálních cvičení, až se z nich stanou nenapodobitelní parfuméři

- pod technikou sestavování vůní rozumíme proces, jehož pomocí dáváme vzniknout vonným materiálům

- vonné kompozice jsou směsi a jejich hlavní složky pak plní rozmanité funkce, mohou to být základní látky, pomocné látky, zušlechťující a obrušující látky

- vonné kompozice se odpovídajícím způsobem zředí a ošetří a nádherně zabalené pak vytvářejí rozmanité podoby voňavek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář